Członkowie

Spółdzielnia obecnie zrzesza 163 członków.
Członkiem Spółdzielni może być osoba, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Spółdzielni, wniesie wpisowe w wysokości 200 zł i jeden pełny udział w kwocie 1.000 zł. Członek Spółdzielni ma między innymi prawo do wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni oraz do udziału w nadwyżce bilansowej.