Zarząd

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu: Marian Lekstan

 

Pełnomocnicy:

mgr Danuta Ćwirko- Główna Księgowa
Teresa Tkocz- Główny Specjalista ds. Organizacyjno- Handlowych

 

Skład Rady Nadzorczej:

Zofia Wolff - Przewodnicząca RN
Anna Rafa- Sekretarz RN

Irena Kaul- członek RN