Kontakt

'Społem' Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śl.
ul. Śląska 5
41-100 Siemianowice Śląskie

NIP: 643-000-01-41
REGON: 000876330

TELEFONY:
Centrala: (32) 228-47-31
Sekretariat: (32) 228-22-16

FAX: (32) 228-03-08

e-mail:
sekretariat@sss.com.pl
marketing@sss.com.pl
administracja@sss.com.pl 

www.siemianowice.spolem.org.pl


 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest 'Społem' Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śl., Śląska 5, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem 'Społem' Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śl., Śląska 5, 41-100 Siemianowice Śląskie; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@siemianowice.spolem.org.pl