Nasze placówki

Spółdzielnia posiada 9 sklepów branży ogólnospożywczej zlokalizowanych na terenie miasta. Jesteśmy obecni we wszystkich dzielnicach i osiedlach.