Nasze placówki

Spółdzielnia posiada 6 sklepów branży ogólnospożywczej zlokalizowanych na terenie miasta. Jesteśmy obecni we wszystkich dzielnicach i osiedlach.