Nasze placówki

Spółdzielnia posiada 7 sklepów branży ogólnospożywczej zlokalizowanych na terenie miasta. Jesteśmy obecni we wszystkich dzielnicach i osiedlach.